Algemene voorwaarden

1. Definities

  • “Gebruiker” of “u”: Iedere bezoeker van de website watis.eu, hierna te noemen “Wat is?”.
  • “Content”: Alle informatie, tekst, links, grafische elementen, foto’s, video’s, of andere materialen die op de website worden gepubliceerd.
  • “Diensten”: Alle producten, diensten, content, functies en functionaliteiten die worden aangeboden via de website “Wat is?”.

2. Acceptatie van de Voorwaarden Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van “Wat is?”, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten en regelgevingen. Als u niet akkoord gaat, is het u niet toegestaan gebruik te maken van de website.

3. Veranderingen aan de Voorwaarden “Wat is?” behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Wij zullen ons best doen om u te informeren over eventuele wijzigingen.

4. Gebruik van de Website De gebruiker gaat akkoord met het alleen gebruiken van de website voor legale doeleinden en op een manier die de rechten van derden niet schendt.

5. Intellectueel Eigendom De content op “Wat is?”, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, graphics, logo’s, en software, is eigendom van of wordt gelicenseerd aan “Wat is?” en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

6. Aansprakelijkheidsbeperking “Wat is?” is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

7. Gebruikerscontent Gebruikers kunnen opmerkingen, afbeeldingen, video’s en andere content plaatsen; ze geven “Wat is?” hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om de content te gebruiken, te reproduceren en beschikbaar te maken.

8. Toepasselijk Recht Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van vestiging van “Wat is?”, zonder inachtneming van het conflictenrecht.

9. Contact Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden, neem contact op via contactformulier.

Translate to »