zonnepanelen

Wat is een zonnepaneel en hoe werken zonnepanelen?

Zonne-energie begint bij de zon. Zonnepanelen (ook bekend als “PV-panelen”) worden gebruikt om licht van de zon, dat is samengesteld uit energiedeeltjes die “fotonen” worden genoemd, om te zetten in elektriciteit die kan worden gebruikt om elektrische belastingen van stroom te voorzien.

Zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder externe energiesystemen voor cabines, telecommunicatieapparatuur, teledetectie en natuurlijk voor de productie van elektriciteit door residentiële en commerciële zonne-elektrische systemen.

Op deze pagina bespreken we de geschiedenis, technologie en voordelen van zonnepanelen. We zullen leren hoe zonnepanelen werken, hoe ze worden gemaakt, hoe ze elektriciteit opwekken en alles eromheen.

Een korte geschiedenis van zonnepanelen

Edmond Becquerel ontdekte het fotovoltaïsche effect. De ontwikkeling van zonne-energie gaat meer dan 100 jaar terug. In het begin werd zonne-energie vooral gebruikt voor de productie van stoom, die vervolgens kon worden gebruikt om machines aan te drijven. Maar pas bij de ontdekking van het “fotovoltaïsche effect” door Edmond Becquerel zou de omzetting van zonne-energie uit zonlicht mogelijk zijn. De ontdekking van Becquerel leidde vervolgens tot de uitvinding in 1893 door Charles Fritts van de eerste echte zonnecel die werd gevormd door platen selenium te bedekken met een dunne laag goud. En uit dit bescheiden begin zou het apparaat ontstaan ​​dat we tegenwoordig kennen als het zonnepaneel.

Russel Ohl, een Amerikaanse uitvinder op de loonlijst van Bell Laboratories, patenteerde ’s werelds eerste silicium zonnecel in 1941. De uitvinding van Ohl leidde tot de productie van het eerste zonnepaneel in 1954 door hetzelfde bedrijf. Zonnepanelen vonden hun eerste reguliere gebruik in ruimtesatellieten. Voor de meeste mensen was het eerste zonnepaneel in hun leven waarschijnlijk ingebed in hun nieuwe rekenmachine – rond de jaren 70!

Tegenwoordig worden zonnepanelen en complete zonnepaneelsystemen gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. Ja, zonnepanelen in de vorm van zonnecellen worden nog steeds in rekenmachines gebruikt. Ze worden echter ook gebruikt om hele huizen en commerciële gebouwen, zoals het hoofdkantoor van Google in Californië, van zonne-energie te voorzien.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen verzamelen schone, hernieuwbare energie in de vorm van zonlicht en zetten dat licht om in elektriciteit die vervolgens kan worden gebruikt om elektrische belastingen van stroom te voorzien. Zonnepanelen bestaan ​​uit verschillende individuele zonnecellen die zelf zijn samengesteld uit lagen silicium, fosfor (die de negatieve lading levert) en boor (die de positieve lading levert). Zonnepanelen nemen de fotonen op en zetten zo een elektrische stroom op. De resulterende energie die wordt gegenereerd door fotonen die het oppervlak van het zonnepaneel raken, zorgt ervoor dat elektronen uit hun atoombanen worden geslagen en worden vrijgegeven in het elektrische veld dat wordt gegenereerd door de zonnecellen, die deze vrije elektronen vervolgens in een gerichte stroom trekken. Dit hele proces staat bekend als het fotovoltaïsche effect. Een gemiddeld huis heeft meer dan voldoende dakoppervlak voor het benodigde aantal zonnepanelen om voldoende zonne-energie te produceren om in al zijn stroombehoeften te voorzien. Overtollige opgewekte elektriciteit gaat naar het hoofdstroomnet, wat zich ’s nachts terugbetaalt in elektriciteitsverbruik.

In een goed uitgebalanceerde netgekoppelde configuratie wekt een zonnepaneel overdag stroom op die vervolgens ’s nachts in huis wordt gebruikt. Met nettometingprogramma’s kunnen eigenaren van zonnegeneratoren betaald krijgen als hun systeem meer stroom produceert dan nodig is in huis. In off-grid zonnetoepassingen zijn een accubank, laadregelaar en in de meeste gevallen een omvormer noodzakelijke componenten. Het zonnepaneel stuurt gelijkstroom (DC) elektriciteit door de laadregelaar naar de accubank. Het vermogen wordt vervolgens van de accubank naar de omvormer getrokken, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt voor niet-gelijkstroomapparaten. Bijgestaan ​​door een omvormer, kunnen zonnepanelen-arrays worden gedimensioneerd om te voldoen aan de meest veeleisende vereisten voor elektrische belasting. De wisselstroom kan worden gebruikt om belastingen in huizen of commerciële gebouwen, recreatievoertuigen en boten, afgelegen hutten, cottages of huizen, verkeerscontroles op afstand, telecommunicatieapparatuur, controle van de olie- en gasstroom, RTU, SCADA en nog veel meer van stroom te voorzien.

De voordelen van zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen is een zeer praktische manier om voor veel toepassingen elektriciteit op te wekken. Het voor de hand liggende zou moeten zijn off-grid leven. Wonen zonder elektriciteitsnet betekent wonen op een locatie die niet wordt bediend door het elektriciteitsnet. Afgelegen huizen en hutten profiteren mooi van zonne-energiesystemen. Het is niet langer nodig om enorme kosten te betalen voor de installatie van elektriciteitspalen en bekabeling vanaf het dichtstbijzijnde hoofdnetaansluiting. Een elektrisch systeem op zonne-energie is mogelijk minder duur en kan, mits goed onderhouden, meer dan drie decennia lang stroom leveren.

Wat zijn zonnepanelen?

Wat zijn zonnepanelen? Dit is een vraag die veel mensen hebben, en het is een terechte vraag. Zonnepanelen zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, omdat mensen oog beginnen te krijgen voor de voordelen die ze bieden. In deze blogpost bespreken we alles wat u moet weten over zonnepanelen: soorten, kosten en voordelen! We zullen ook enkele van de meest gestelde vragen beantwoorden die mensen hebben over zonnepanelen. 

Zonnepanelen zijn toestellen die zonlicht omzetten in elektrische energie. Het zonlicht wordt in elektriciteit omgezet door middel van fotovoltaïsche cellen, die van silicium zijn gemaakt. Wanneer zonlicht op het zonnepaneel valt, creëert het een elektrisch veld over de cel. Dit elektrische veld trekt elektronen los van de siliciumatomen, en wanneer deze elektronen door een circuit stromen, creëren ze elektriciteit!

Wat voor soort zonnepanelen zijn er?

Er zijn drie hoofdtypen zonnepanelen: monokristallijn, polykristallijn, en dunne-film. Monokristallijne zonnepanelen hebben het hoogste rendement (ze kunnen tot 22% van de zonne-energie omzetten in bruikbare elektriciteit), terwijl dunnefilmzonnepanelen het laagste rendement hebben (slechts ongeveer 11%). Polykristallijne zonnepanelen zitten daar tussenin monokristallijne en dunne-film zonnepanelen in termen van rendement.

De kosten van zonnepanelen variëren naargelang het type, de grootte en het merk. Naarmate de zonnetechnologie echter verder verbetert en de prijzen blijven dalen, zullen de kosten van zonnepanelen in de toekomst naar verwachting dalen.

Voordelen van zonnepanelen

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van zonnepanelen:

Zonne-energie is een hernieuwbare bron – in tegenstelling tot fossiele brandstoffen is zonlicht voor onbepaalde tijd beschikbaar!

– Zonne-energie is milieuvriendelijk – het produceert geen schadelijke uitstoot zoals kooldioxide of zwaveldioxide.

– Zonne-energie kan helpen uw afhankelijkheid van buitenlandse gas te verminderen – ongeveer de helft van alle gas die momenteel wordt gebruikt, wordt uit andere landen geïmporteerd.

– Zonne-energiesystemen kunnen de kosten van elektriciteitsrekeningen – afhankelijk van uw locatie en de grootte van uw systeem, kunt u uw elektriciteitsrekening met 50% of meer verlagen.

Wat zijn goede zonnepanelen?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Welke zonnepanelen voor u het beste zijn, hangt af van uw behoeften en voorkeuren. Enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van zonnepanelen zijn echter

– Rendement – hoe hoger het rendement van een zonnepaneel, hoe meer elektriciteit het zal opwekken

– Grootte – grotere zonnepanelen kunnen meer elektriciteit opwekken dan kleinere

– Gewicht – zwaardere zonnepanelen kunnen moeilijk te installeren of te verplaatsen zijn

– Prijs – zoals met alles, wilt u de beste deal mogelijk te vinden!

Wat zijn de nieuwste trends op het gebied van hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie wordt steeds populairder, naarmate mensen zich meer bewust worden van de voordelen ervan. Enkele van de nieuwste trends op het gebied van hernieuwbare energie zijn:

– Zonne-energie – zonne-energie is veruit de populairste vorm van hernieuwbare energie, en de populariteit ervan neemt alleen maar toe

– Windenergie – windturbines komen steeds meer voor, aangezien zij een relatief goedkope en gemakkelijke manier zijn om elektriciteit op te wekken

– Hydro-elektriciteit – hydro-elektrische dammen worden over de hele wereld gebouwd nu mensen zich meer bewust worden van de voordelen die ze bieden

– Geothermische energie – geothermische energie wordt steeds populairder nu mensen leren over de mogelijkheden ervan om duurzame, betrouwbare energie te leveren.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Ook op deze vraag is er geen eenduidig antwoord. Het aantal zonnepanelen dat u nodig heeft hangt af van uw wensen en voorkeuren. Een goede vuistregel is echter om te berekenen hoeveel kilowatt zonne-energie die uw huis of bedrijf op een dag verbruikt. Vervolgens vermenigvuldigt u dat getal met tien om het aantal zonnepanelen te berekenen dat u nodig heeft. Als uw huis bijvoorbeeld 20 kilowatt aan energie per dag verbruikt, heeft u 200 zonnepanelen nodig!

Hoeveel stroom kan een zonnepaneel opwekken?

Ook op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. De hoeveelheid stroom die een zonnepaneel kan opwekken is afhankelijk van de grootte, het type en de locatie. Gemiddeld zal een doorsnee zonnepaneel echter ongeveer 250 watt elektriciteit opwekken.

Wat is het verschil tussen monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen?

Monokristallijn en polykristallijn zijn twee soorten van zonnepanelen. Monokristallijne panelen zijn gemaakt van één groot siliciumkristal, terwijl polykristallijne panelen gemaakt zijn van vele kleine siliciumkristallen. Monokristallijne zonnepanelen zijn efficiënter dan polykristallijne zonnepanelen, maar ze zijn ook duurder.

Welk type zonnepaneel is het beste voor u?

Ook op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij de keuze tussen monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen zijn het rendement, de grootte en de prijs. Over het algemeen zijn monokristallijne zonnepanelen echter de betere optie als u het geld ervoor over hebt. Zonne-energie wordt steeds populairder naarmate mensen zich meer bewust worden van zijn voordelen.

Enkele van de nieuwste trends op het gebied van hernieuwbare energie zijn zonne-energie, windenergie en hydro-elektriciteit. Hernieuwbare energie is een geweldige manier om uw koolstofvoetafdruk te verkleinen en het milieu te helpen beschermen. Als u geïnteresseerd bent in het installeren van zonnepanelen op uw huis of bedrijf, neem dan zeker contact op met een lokale zonne-installateur voor meer informatie!

Welke zonnepanelen zijn de beste? 

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Welke zonnepanelen voor u het beste zijn, hangt af van uw behoeften en voorkeuren. Enkele factoren die u moet overwegen bij het kiezen van een zonnepaneel zijn rendement, grootte en prijs. Over het algemeen zijn monokristallijne zonnepanelen echter de betere optie als u het geld ervoor over hebt.

Zonne-energie wordt steeds populairder naarmate mensen zich meer bewust worden van de voordelen

Enkele van de nieuwste trends op het gebied van hernieuwbare energie zijn zonne-energie, windenergie en waterkracht. Hernieuwbare energie is een geweldige manier om uw koolstofvoetafdruk te verkleinen en het milieu te helpen beschermen. Als u geïnteresseerd bent in het installeren van zonnepanelen op uw huis of bedrijf, neem dan zeker contact op met een lokale zonne-installateur voor meer informatie!

Afhankelijk van uw locatie en de grootte van uw systeem, kunt u uw elektriciteitsrekening met 50% of meer verlagen.

Translate to »