EU Vlag

Wat is het nut van de EU?

door

in

De Europese Unie (EU) is een unieke economische en politieke unie tussen 27 Europese landen.

De voorloper van de EU werd opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De eerste stappen waren gericht op het bevorderen van economische samenwerking: het idee was dat landen die handel met elkaar drijven, economisch van elkaar afhankelijk worden en daardoor meer geneigd zijn om conflicten te vermijden. Het resultaat was de Europese Economische Gemeenschap (EEG), die werd opgericht in 1958. Het oorspronkelijke doel van de EEG was het aanzwengelen van de economische samenwerking tussen zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Sindsdien hebben 22 andere landen zich bij dat samenwerkingsverband aangesloten (en heeft het Verenigd Koninkrijk de EU in 2020 verlaten) en is er een enorme eengemaakte markt (ook bekend als de “interne” markt) gecreëerd, die steeds verder wordt ontwikkeld om het volledige potentieel ervan te benutten.

Wat begon als een zuiver economische unie, heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die een groot aantal verschillende beleidsgebieden bestrijkt, van klimaat, milieu en gezondheid tot externe betrekkingen en veiligheid, recht en migratie. Dit kwam in 1993 tot uiting in een naamsverandering: van Europese Economische Gemeenschap naar Europese Unie.

De EU zorgt al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart. Zij heeft de levensstandaard van haar burgers helpen verhogen en een gemeenschappelijke munt ingevoerd, de euro. Meer dan 340 miljoen EU-burgers in 19 landen gebruiken inmiddels de euro en genieten de voordelen ervan.

18 voordelen en nadelen van de Europese Unie

Europa verkeerde in een verschrikkelijke toestand in 1946. Er waren twee bloedige oorlogen die het continent in slechts één generatie had uitgevochten, waarbij beide conflicten escaleerden tot mondiale status. Sommige landen waren al eeuwenlang consequent met elkaar in oorlog. Veel van de relaties waren gespannen. De toenmalige leiders besloten dat de beste manier om een ​​derde conflict te voorkomen zou zijn om een ​​manier te vinden om samen te werken.

Zes landen kwamen samen om samen te werken in het product van staal en kolen om meer economische kansen voor elkaar te creëren. In 1967 was de Europese Gemeenschap in staat om deze industrieën als een administratiemethode te vormen. Het zou dan beginnen te groeien in de jaren zeventig toen nieuwe leden zich bij de coalitie voegden, waardoor burgers in 1972 voor het eerst functionarissen konden kiezen.

Het zou nog maar twintig jaar duren voordat deze groep het eens zou worden over een nog nauwere samenwerking, en dan zou de Europese Gemeenschap de Europese Unie worden. De historische overeenkomst die deze relatie vormde, werd in 1992 tot stand gebracht door het Verdrag van Maastricht.

Samenwerking leidt vaak tot een aantal verschillende voordelen, maar de Europese Unie heeft ook wat moeite om te herzien. Hier zijn de kritieke punten om te beoordelen met deze structuur.

Lijst met de voordelen van de Europese Unie

De Europese Unie creëert een geallieerd front tegen agressie van buitenaf.
De afgelopen 50 jaar in Europa waren enkele van de meest vreedzame van de laatste 1000 jaar van de geschiedenis. Er zijn op het continent minder oorlogen gevochten dan ooit sinds het bewind van het Romeinse Rijk over de regio. De Europese Unie schept stabiliteit omdat alle naties die bij de overeenkomst (of de NAVO) aangesloten zijn, samenwerken voor hun wederzijds welzijn. Hoewel dit hun bedrijfskosten verhoogt omdat er nationale en internationale overheden zijn die financiering nodig hebben, maakt het ook iedereen veiliger.

Europa heeft in het verleden altijd de uitersten moeten balanceren, van economie tot religie, en dat is niet altijd gelukt. Nu iedereen op een bepaald niveau economisch samenwerkt, maakt de EU de kleinere landen internationale concurrenten.

Door de EU zijn er meer banen en hogere lonen in heel Europa.
Zelfs met de aanhoudende onzekerheid over de Brexit-omstandigheden, zijn er dankzij de EU tegenwoordig meer werkgelegenheid, betere lonen en hoger geschoolde arbeidskrachten beschikbaar in Europa. Omdat er 27 verschillende landen zijn die deel uitmaken van dit bestuursorgaan, kunnen ze samen een interne markt creëren waardoor ze meer schaal hebben om te gebruiken bij het onderhandelen over internationale handelsovereenkomsten.

Dit voordeel maakt het voor lokale producenten gemakkelijker om hun artikelen tegen een eerlijke prijs te exporteren, terwijl ze indien nodig invoer ontvangen die hun budget niet schaadt. Ongeveer 10% van de banen in Europa is op dit moment direct gekoppeld aan de EU, en dan nog niet eens de bestaande import-exportposities.

De Europese Unie neemt milieuvriendelijk beleid serieus.
Wanneer een Europese natie besluit het milieu effectiever te beheren, kunnen ze een kleine impact hebben met hun milieuvriendelijke houding. Als alle 27 leden samenkomen om hetzelfde beleid te volgen, kan het een proces zijn dat helpt om de wereld te veranderen. Voordat de EU een geformaliseerde regering werd, voldeed ongeveer de helft van de gebieden op het continent aan de waterkwaliteitsnormen. Nu ligt dat cijfer ruim boven de 90%.

Gemeenschappen zetten de middelen in die nodig zijn om hun oude pleinen te herbouwen, hun stranden op te ruimen en veilige gebieden voor verkenning te creëren. Het openbaar vervoer komt steeds meer beschikbaar. Zelfs speciale fietspaden en rijstroken helpen de kosten in de EU laag te houden. Deze voordelen zijn ook iets dat toeristen graag zien, wat betekent dat ze meer geneigd zijn om daar geld uit te geven.

De evolutie van de industrialisatie is enorm geëvolueerd dankzij de Europese Unie.
Tijdens de wederopbouwjaren in Europa na de Tweede Wereldoorlog was voedsel schaars en waren er weinig banen. Zelfs de hulp van de Amerikanen was in sommige landen niet voldoende om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegen 1951 dicteerden de tijden een samenwerkingsrelatie om het continent weer op de been te helpen. Slechts zes jaar na het einde van de oorlog kwamen Italië, Duitsland en Frankrijk (voormalige vijanden) samen met België, Nederland en Luxemburg om een ​​economisch pact te sluiten dat hielp om het continent opnieuw te industrialiseren.

Deze relatie werd het fundament van de Europese Unie vanwege de bepalingen die van kracht waren om dit lucratieve lidmaatschap te behouden. Er moest een gegarandeerde democratie zijn, respect voor mensenrechten, het vermogen om concurrentie te introduceren en financiële middelen om aan de verplichtingen van de relatie te voldoen. Het is deze weg die ook de huidige EU volgt.

Het stopt de agressie van andere landen buiten Europa.
De Europese Unie creëert een veiligheidsprofiel dat helpt bij het delen van middelen, waaronder inlichtingen en militaire training, dat proactief voorkomt dat andere landen profiteren van de kleinere omvang van de meeste landen op het continent. Rusland is groot genoeg dat het het grootste deel van Europa zou kunnen verzwelgen zonder erbij na te denken als elk van hen gedwongen zou worden om zich onafhankelijk te verdedigen.

Nu de NAVO en andere allianties het coöperatieve veiligheidsprofiel te allen tijde intact houden, is er minder prikkel voor andere spelers om te proberen te profiteren van de structuur van het continent. De aanwezigheid van de EU werkt om het vermogen van één leider, zoals Adolf Hitler, teniet te doen om verrassingsaanvallen uit te voeren die duizenden kunnen doden voordat iemand wist wat er aan de hand was.

De Europese Unie staat toe dat middelen worden geïnvesteerd in plaats van gevochten.
Tot de 16e eeuw waren de grootste landen van Europa vaak met elkaar in gevecht. Sommigen probeerden zelfs interne conflicten en burgerlijke onrust te beheersen terwijl ze tegelijkertijd hun tegenstanders bevochten. Er waren in het verleden zo’n 50-jarige perioden waarin deze landen altijd zonder onderbreking in oorlog waren. Nu hebben deze landen dankzij de aanwezigheid van de Europese Unie al meer dan 20 jaar problemen met elkaar vermeden, zonder dreiging van een intern conflict aan de horizon.

Dat wil niet zeggen dat er geen meningsverschillen zijn in Europa. Er zijn er genoeg. Het verschil met de EU is dat deze argumenten nu door het politieke spectrum lopen in plaats van door het leger te worden beslecht.

De EU maakt het voor mensen gemakkelijker om over de hele wereld te reizen.
Als u in de Europese Unie woont, heeft u mogelijk toegang tot een zogenaamd Schengenvisum. Ongeveer 15 miljoen mensen gebruiken momenteel dit reisdocument, dat vergelijkbaar is met wat een uitgebreid rijbewijs is in Noord-Amerika, om andere landen op het continent te bezoeken. Met deze documentatie kunt u naar elk ander land of gebied in de EU reizen dat het erkent zonder dat u een meer formeel paspoort nodig heeft.

Omdat er nog gebieden zijn in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika die nog steeds onder het bestuur van de Europese Unie vallen, maakt dit voordeel het mogelijk om de wereld te zien zonder een uitgebreid beveiligingsproces te doorlopen. Als u van plan bent langer dan 90 dagen in een land te werken, wonen of studeren, heeft u extra papierwerk nodig.

De enige andere plaats ter wereld die dit niveau van gratis toegang consequent biedt, is de Verenigde Staten, waar één inreisvisum u toegang geeft tot de staten en territoria die onder zijn controle staan.

De economische voordelen van de Europese Unie strekken zich uit tot de rest van de wereld.
Omdat Europa in de EU samenkomt om een ​​economische kracht voor handel te worden, profiteert de waarde van de import-exportindustrie over de hele wereld van hun aanwezigheid. Kleinere landen kunnen profiteren van betere markttoegang, omdat ze één deal kunnen sluiten om met 27 landen te handelen in plaats van afzonderlijke contracten met elk land. China en de VS kunnen handel drijven met Europa als gelijkwaardige partners, terwijl Europa profiteert van een grotere schaal en betere prijsopties.

Dit voordeel maakt het mogelijk om meer waarde toe te voegen aan elke handel, kansen op werk te vergroten, nieuwe internationale relaties te ontwikkelen en toegang te krijgen tot meer kansen.Het voorzitterschap van de EU rouleert om de zes maanden.
Geen enkel land kan het politieke spectrum in de Europese Unie domineren, omdat elk land de kans krijgt om president te worden. Roemenië nam deze plek voor het eerst in januari 2019 over. Dit proces zorgt ervoor dat Europa niet in hetzelfde gevaar kan belanden als de afzonderlijke naties zo lang geleden. Het is een voordeel dat ook betekent dat elk land ervoor kan zorgen dat het inspraak heeft in de vorming van nieuwe regels en voorschriften die van invloed kunnen zijn op het hele continent.

Het creëert hoge voedselnormen en voordelen voor de consument die de veiligheid van de consument ondersteunen.
Vóór de aanwezigheid van de Europese Unie waren individuele inspecties door elk land noodzakelijk om de veiligheid van de voedselvoorziening te waarborgen. Nu kunnen regelgevers van de EU deze taak vanuit de haven beheren in plaats van te vertrouwen op lokale overheden om de klus te klaren. Vanwege de hoge mate van samenwerking die bestaat vanwege deze bestuursstructuur, is het veel moeilijker voor een gewetenloos bedrijf om iets besmets te verkopen, omdat er meerdere beschermingsniveaus zijn.

Ook dankzij de Europese Unie zijn er verschillende voordelen voor de consument. Als je iets in Europa koopt, kun je je geld terugkrijgen als je het artikel volgens het beleid retourneert. De normen waaraan goederen in winkels in de EU-27 moeten voldoen, behoren tot de strengste ter wereld op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Je kunt zelfs geld terugkrijgen voor een vlieg- of treinkaartje als je reis geannuleerd of vertraagd is.Er is meer consistentie in de bescherming van mensenrechten.

De Europese Unie heeft een mandaat om alle kwetsbare groepen en minderheden op het continent te beschermen. Het werkt om op te komen voor degenen die zich misschien onderdrukt voelen om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde stem, gelijke rechten en een kans krijgt om alle kansen te benutten die ze wensen. Gelijke behandeling voor iedereen in de EU betekent dat u gebruik kunt maken van dit voordeel, ongeacht uw geslacht, nationaliteit, cultuur, handicap, beroep of seksuele voorkeur.

Consumenten hebben toegang tot alle diensten in de hele EU-27.
Reist u door de Europese Unie, dan kunt u zonder extra kosten gebruikmaken van al uw online diensten en uw telefoon. Dat betekent dat je muziek of video kunt streamen zolang je in de EU-27 blijft. Uw persoonlijke gegevens hebben ook een hoger beschermingsniveau op het continent dan in andere ontwikkelde landen, wat betekent dat u zich minder zorgen hoeft te maken over identiteitsdiefstal en soortgelijke problemen.

Dat betekent ook dat je bescherming krijgt tegen het hellend vlak van globalisering. De Europese Unie ondersteunt kleine bedrijven door regels en voorschriften in te voeren die ervoor zorgen dat de grootste bedrijven altijd hun eerlijke deel van de belastingen betalen.

Lijst met de nadelen van de Europese Unie

Het is tegenwoordig gemakkelijker om grenzen over te steken in Europa vanwege de EU.
Het Schengenvisum maakt het voor de gemiddelde persoon misschien gemakkelijker om door Europa en zijn gecontroleerde gebieden te reizen, maar het kan ook een veiligheidsnachtmerrie worden. Doordat er minder reisbeperkingen gelden, blijft het aantal mensen dat zonder papieren of met een vals legitimatiebewijs de grens over kan, stijgen. Tussen 2014-2018 is het aantal als terrorisme geclassificeerde aanslagen gestegen van twee per jaar tot meer dan 30.

Het aantal doden als gevolg van terroristische aanslagen daalt, ondanks de toename van hun prevalentie, maar de arrestaties van vermoedelijke criminelen op dit gebied zijn in diezelfde periode bijna verdubbeld. Er zijn momenten waarop strenge grensbeveiliging een voordeel kan zijn, vooral als u een klein land bent.

Ondanks de EU zijn er nog steeds veel problemen met verdeeldheid in Europa.
Er zijn minder landen die met elkaar in oorlog gaan in Europa dankzij de aanwezigheid van de EU, maar dat heeft de opkomst van nationalisme, fascisme en andere problematische overheidsstructuren door de jaren heen niet tegengehouden. Er zijn veel verschillende culturen en etniciteiten op het continent die de dingen anders zien, en het is niet altijd mogelijk om hun verschillen met elkaar te verzoenen. Er is niet alleen een duidelijke scheiding tussen het oosten en het westen, maar er zijn ook indelingen in grootte om rekening mee te houden.

Je kunt veranderingen zien in vrijheid, toegang door de pers, onderwijscurriculum en de gerechtelijke systemen die allemaal langzaam meer van de extreme opvattingen prefereren in plaats van de centristische opvattingen waarop de EU aanvankelijk was gegrondvest. De EU-27 vereist specifieke overheidsstructuren om dit nadeel te beperken, maar er zijn nog 17 landen die zich niet aan die regels hoeven te houden.

De EU kan soms last hebben van een gebrek aan transparantie.
Een van de unieke aspecten van de structuur van de EU is het feit dat zij transnationale verkiezingen houdt om haar parlement te bemannen. Het aantal vertegenwoordigers dat elk land ontvangt, werkt op dezelfde manier als wat elke staat ontvangt in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, maar zonder dezelfde limieten. Dat betekent dat iedereen zijn mening kan uiten, maar het zijn meestal de grotere landen die de politiek in de regio kunnen beïnvloeden.

Malta is een uitstekend voorbeeld van dit nadeel, aangezien ze slechts 6 vertegenwoordigers in het EU-parlement krijgen. Duitsland mag 90 extra mensen sturen om te stemmen over belangrijke kwesties voor het continent. Aangezien veel van deze debatten niet in het openbaar plaatsvinden, kan er een algemeen gebrek aan transparantie in Europa zijn waardoor mensen zich afvragen wat er aan de hand is.

Europese landen moeten betalen om in de EU te spelen.
Er zijn tal van economische voordelen waarmee rekening moet worden gehouden bij toetreding tot de Europese Unie, maar elk land moet over een solide financiële basis beschikken om deel te nemen. Slechts 2% van de financiering die de EU ontvangt, komt van externe bronnen, wat betekent dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de betaling van de rest. Als je de kosten van de NAVO bij dat pakket optelt, moet elk land elk jaar enkele miljarden dollars betalen om deel te nemen aan deze bestuursstructuur.

Er moet ook rekening worden gehouden met economisch rendement, maar de reden waarom het VK Brexit in de eerste plaats overwoog, is omdat sommige jaren een verlies van meer dan $ 4 miljard voor hun lokale economie zouden veroorzaken.

De EU bevoordeelt de grotere landen ten koste van de kleinere.
Als je kijkt naar de financiële gegevens van 2010-2016 voor de EU-28, zijn Duitsland en Nederland de duidelijke winnaars. Het Internationaal Monetair Fonds laat zien dat het BBP per kapitaal in deze landen met respectievelijk 19% en 14% is gestegen. Als je kijkt naar enkele van de kleinere landen, zag Portugal zijn tarieven met 10% stijgen, terwijl Griekenland het in dezelfde periode met 7% zag dalen. Zelfs Italië worstelde met een winst van 6%.

Deze kwestie zorgt voor een stank van dubbele moraal als het gaat om de handhaving van het groei- en stabiliteitspact dat sinds 1997 van kracht is. Begrotingstekorten mogen niet hoger zijn dan 3% van het BBP en de staatsschuld zou minder dan 60% moeten bedragen BBP. Door de regels anders toe te passen, kunnen kleinere landen zoals Ierland in de eurozone moeite hebben om concurrerend te blijven.

De Europese belastingstructuur stimuleert de ontwikkeling van nieuwe bedrijven niet.
Een van de belangrijkste problemen voor de Europese Unie is dat haar economisch model net als haar bevolking vergrijst. Er zijn daar tal van bedrijven van wereldklasse, maar geen van hen is in de afgelopen 25 jaar opgericht. Volvo en Siemens doen het nog steeds goed, maar er is geen EU-antwoord op Facebook, Amazon of Google. Je zou zelfs Walmart in die mix kunnen gooien.

Het idee van de euro was om een ​​munteenheid te creëren die een interne markt zou helpen efficiënter te werken. Dat zou de economische groei stimuleren, maar dat is nooit gebeurd. In plaats van beter te worden, zien de meeste landen van de eurozone hun economische vooruitzichten verslechteren. Italië beleeft zijn vijfde recessie in 2019 in de afgelopen 20 jaar.

Conclusie van de voor- en nadelen van de Europese Unie
Geen enkele regeringsvorm is perfect omdat de mensheid een onvolmaakt ras is. We zullen vaker fouten maken. Wanneer we samenkomen in de geest van samenwerking, dan zijn er hogere niveaus van verantwoordelijkheid aanwezig in de samenleving. Het wordt gemakkelijker om problemen te vermijden of te corrigeren, zodat iedereen een eerlijke kans op succes heeft. Dat is wat de Europese Unie buitengewoon goed doet.

De EU heeft met haar lidmaatschap ook aan alle kanten te kampen met veel problemen. Er zijn de lopende onderhandelingen over Brexit met het VK, Hongarije is openlijk in opstand tegen het beleid van de regering en de Verenigde Staten proberen een betere handelsovereenkomst te sluiten. Italië leent ook tegen 130% van zijn BBP, dat op de tweede plaats komt na Griekenland – dat eindelijk uit een bezuinigingsprobleem komt.

Met de voor- en nadelen van de Europese Unie, zijn er veel positieve punten om te overwegen vanuit het oogpunt van relaties. De kwestie van economie is een heel andere kwestie, aangezien elk lid unieke behoeften heeft waaraan een continentaal orgaan niet altijd kan voldoen. Dat is de reden waarom er altijd een zekere mate van ontevredenheid zal zijn in Europa, ondanks de algemene winst.

Translate to »